COROCZNE SPOTKANIE OT 27 CZESZEWO 2015

COROCZNE SPOTKANIE OT 27 CZESZEWO 2015W dniu 13 czerwca br. odbyło się coroczne spotkanie członków i sympatyków OT 27. Do malowniczo położonego Czeszewa przybyło około 30 osób. Jest to podobna liczba uczestników co w roku ubiegłym. W spotkaniu uczestniczyli także członkowie WASR-u.
Dziękuje wszystkim którzy uczestniczyli w tym spotkaniu oraz dziękuje kolegom z klubu SP3PJA którzy drugi raz zorganizowali to spotkanie. W Galerii zdjęć: Czeszewo 2015 umieszczono kilka zdjęć z tego spotkania.

ADMINISTRATOR STRONY OT 27

Informacje Zarządu OT27Po rezygnacji dotychczasowego administratora strony OT 27, Zarząd prosi chętnych do objęcia tej funkcji o zgłoszenie swojej kandydatury na adres ot27@proxa.org.

SPOTKANIE CZESZEWO 2015

Informacje Zarządu OT2713 czerwca br. tradycyjne coroczne spotkanie członków i sympatyków naszego oddziału. W dniu 13 czerwca odbędzie się tradycyjne spotkanie członków i sympatyków naszego oddziału. W tym roku spotkanie odbędzie się ponownie w Czeszewie koło Jarocina i organizatorami są koledzy z klubu SP3PJA. Plan dojazdu umieszczony jest na stronie klubu SP3PJA http://sp3pja.blo...
Zachęcam wszystkich do licznego udziału w tym spotkaniu.

Krzysztof
sp3fyx

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego zebrania OT27 PZK z dnia 22.03.2015

Komunikaty OT27W Pobieralni w dziale Protokoły z zebrań zamieszczono Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Wyborczego OT27 PZK z dnia 22.03.2015 r.

Zarząd zaprasza do zapoznania się z jego treścią.


Odnośnik bezpośredni do treści protokołu z załącznikami

Komunikat OT 27 nr 31/ V/2015

Komunikaty OT27W Zakładce Komunikaty Zarządu i w Pobieralni w dziale Komunikaty Zarządu OT27 zamieszczono najnowszy komunikat Zarządu OT 27

Zarząd zaprasza do zapoznania się z jego treścią.


Odnośnik bezpośredni do treści komunikatu

Nadzwyczajne Walne Zebranie OT 27

Komunikaty OT27W dniu 22 marca 2015, o godz. 10:00, w Klubie SP3KWA, w Turku przy ul. Spółdzielców 4 (klub krótkofalowców S.M. „Tęcza”) odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie naszego oddziału. NWZ zwoływane jest na wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej zgodnie z § 35 ust.5 statutu PZK, w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do składu Zarządu Oddziału.
Drugi termin zebrania ustalono na godz. 10:30.

Proponowany porządek zebrania.
1. Przywitanie zebranych, otwarcie obrad,
2. Wybór przewodniczącego NWZ,
3. Powołanie protokolanta,
4. Wybory Komisji Mandatowej – 3 osoby
5. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej,
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej – 3 osoby,
7. Dyskusja na temat wyborów,
8. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu OT PZK nr 27,
9. Przeprowadzenie wyborów,
10. Ogłoszenie wyników wyborów,
11. Zakończenie zebrania.

Zgodnie z § 8 ust. 2 a, czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje członkom OT mającym opłacone aktualne składki członkowskie PZK.

Krzysztof
SP3FYX

Komunikat OT27 nr 29 - I/2015

Komunikaty OT27W Pobieralni w dziale Komunikaty Zarządu OT 27 został zamieszczony najnowszy komunikat nr 29, z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.
Link bezpośredni do komunikatu.

Styczniowe zebranie Zarzadu OT 27

Informacje Zarządu OT27Zebranie Zarządu OT 27 odbędzie się w dniu 18 stycznia br. godz. 10.00 w Koninie w klubie SP3PMA.

Program zebrania:
1. Sprawozdanie finansowe za rok 2014
2. Sprawozdanie QSL managera za rok 2014
3. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 - OKR
4. Zamierzenia i plany WASR- u na rok 2015 - PO koordynator Błażej SQ3TGV
5. Zebranie Nadzwyczajne wyborcze OT 27 marzec 2015
6. Dofinansowanie składki PZK 2015 rok.
Krzysztof
SP3FYX
Wygenerowano w sekund: 0.10
921,216 unikalne wizyty