Nadzwyczajne Walne Zebranie OT 27

Komunikaty OT27W dniu 22 marca 2015, o godz. 10:00, w Klubie SP3KWA, w Turku przy ul. Spółdzielców 4 (klub krótkofalowców S.M. „Tęcza”) odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie naszego oddziału. NWZ zwoływane jest na wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej zgodnie z § 35 ust.5 statutu PZK, w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do składu Zarządu Oddziału.
Drugi termin zebrania ustalono na godz. 10:30.

Proponowany porządek zebrania.
1. Przywitanie zebranych, otwarcie obrad,
2. Wybór przewodniczącego NWZ,
3. Powołanie protokolanta,
4. Wybory Komisji Mandatowej – 3 osoby
5. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej,
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej – 3 osoby,
7. Dyskusja na temat wyborów,
8. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu OT PZK nr 27,
9. Przeprowadzenie wyborów,
10. Ogłoszenie wyników wyborów,
11. Zakończenie zebrania.

Zgodnie z § 8 ust. 2 a, czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje członkom OT mającym opłacone aktualne składki członkowskie PZK.

Krzysztof
SP3FYX

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.10
917,584 unikalne wizyty