Puchar Wielkopolskiej Pyry 2020 - podsumowanie zawodów

Zawody i dyplomyKomisja zawodów opublikowała wyniki tegorocznej edycji. Dziękujemy wszystkim za udział w zawodach i gratulujemy osiągniętych wyników.


Wyniki - edycja 2020


W I części (CW/SSB) sklasyfikowano:
grupa A - (stacje z województwa Wielkopolskiego CW/SSB łącznie ) - 23 uczestników,
grupa B - (stacje pracujące na CW indywidualne i klubowe) - 14 uczestników
grupa C - (stacje pracujące na SSB indywidualne i klubowe) - 39 uczestników,
grupa D - (stacje pracujące CW/SSB indywidualne i klubowe) ? 3 uczestników,
grupa E - (SWL) - 2 uczestników.
grupa F - (stacje pracujące CW i SSB do lat 18) - 1 uczestnik

W części II - Digi sklasyfikowano:
grupa G - (stacje indywidualne i klubowe) - 14 uczestników.Zgodnie z regulaminem, wśród stacji biorących udział w zawodach, które uzyskały więcej niż 15 QSO (zaliczonych) komisja rozlosuje nagrody rzeczowe.


EDIT: Wyniki losowania nagród rzeczowych: >>>>

Wystawa z okazji 90. - lecia powstania PZK

Z kraju i ze świataW ramach obchodów 90. rocznicy powstania Polskiego Związku Krótkofalowców przygotowywana jest wystawa "90 lat Krótkofalarstwa Polskiego", która będzie udostępniona od 5 października do końca grudnia 2020 r. w Muzeum Techniki w Opatówku k/Kalisza.
Ekspozycja będzie obejmowała dokumenty, fotografie oraz zabytkowe urządzenia używane przez krótkofalowców na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Planowana jest również część multimedialna w formie prezentacji filmów i nagrań dźwiękowych oraz wydanie katalogu eksponatów. Materiały z wystawy trafią także do wirtualnego Muzeum Krótkofalarstwa Polskiego w Internecie. Projektowi patronuje Prezes PZK oraz Klub OTC PZK, a koordynatorem jest Kol. Bogdan Szkudlarek SP3LD.


Wystawa 95 lat krótkofalarstwa w Kaliszu

Z kraju i ze świataW dniu 7 września 2020r otwarto wystawę z okazji 95-lecia krótkofalarstwa w Kaliszu, w Bibliotece Głównej przy ul.Legionów w Kaliszu. Pierwsze łączności nawiązywano w Kaliszu już w 1925 roku w klubie TPBA mieszczącym się w ówczesnym Gimnazjum Adama Asnyka. Na wystawie obok postaci związanych Kaliszem zaprezentowane są też sylwetki pionierów krótkofalarstwa m.in. Tadeusza Heftmana ? pierwszego krótkofalowca II RP czy Antoniego Zębika - twórcy radiostacji Błyskawica wykorzystywanej w Powstaniu Warszawskim. Na wystawie można zobaczyć radiostację AP5, która była produkowana w czasie wojny w miejscowości Stanmore pod Londynem przez Polski Wojskowy Warsztat Radiowy, sprzet ten był przerzucany do wielu europejskich okupowanych krajów. Można też obejrzeć dwa ciekawe stanowiska stacji nadawczych - jedna naszego nieżyjącego już kolegi SP3RNT z lat 80., a druga to stacja klubowa SP3PEJ która funkcjonowała na ostatnim piętrze wieżowca na osiedlu Dobrzec.
W 1936 roku w Kaliszu zorganizowano wielką wystawę radiową gdzie krótkofalowcy z Kalisza przedstawiali swoje urządzenia, wystawę tę odwiedziło wtedy ponad 10 000 osób. Współczesną jubileuszową wystawę w Bibliotece Głównej przygotowaną przez Kaliski Klub krótkofalowców SP3KQV będzie można oglądać do 7 października br.

Info: Bogdan SP3LD

SR3KWA - radiolatarnia (beacon) VHF na terenie działania OT-27 PZK

NewsyOd września 2020 r. z docelowej lokalizacji JO92GA (Turek) sygnały CW wysyła nowa radiolatarnia. Obsługuje ona pasma 2m i 6m. Częstotliwości 144.463 MHz i 50.435 MHz. Obydwa nadajniki pracują z mocą 5W. Anteny dookólne z polaryzacją poziomą SQUALLO na 6m i Cross-dipole na 2m. Wysokość terenu 146m n.p.m. plus maszt 12m. Lokalne przewyższenie, dobry widok na okolicę, dzięki uprzejmości gospodarza terenu Sławka SP3GRE TNX! Urządzenia nadawcze (zmodyfikowane radiotelefony VHF z syntezą i układem kluczowania) przekazał Polski Klub UKF. TNX SP5XMU, SP5MX! Prace montażowe, anteny, testy i instalacja ? Klub SP3KWA i Koledzy z OT-27 PZK Południowa Wielkopolska. Pozwolenie radiowe dla stacji bezobsługowej SR3KWA wydane na Polski Związek Krótkofalowców. Pomysł i realizacja marzenia, ku chwale Krótkofalarstwa Polskiego - Jerzy SP3SLU i Zenon SP3JBI.
Pierwsze raporty o słyszalności SR3KWA dotarły zaraz po uruchomieniu z Łodzi, Gniezna, Poznania, Kalisza, Ostrowa Wlkp. W dalszych dniach raportowano odbiór SR3KWA w paśmie 2m w SP2, SP5, SP9, a w paśmie 6m w F, HB.
Raporty z odbioru radiolatarni można umieszczać m.in.na https://hamcall.net/call/SR3KWA/B (144.463 MHz i 50.435 MHz polaryzacja pozioma).
Informacja : Jerzy SP3SLU i Zenek SP3JBI

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

Komunikaty OT27Walne Zebranie Sprawozdawczo ? Wyborcze Południowo - Wielkopolskiego Oddziału Terenowego Nr 27 PZK odbyło się w Opatówku (koło Kalisza), w dniu 30. sierpnia 2020 roku.
Komisja mandatowa stwierdziła, że uprawnionych do głosowania jest 112 członków OT-27 PZK, natomiast na liście obecności wpisanych jest 20 osób, co stanowi 18% członków. W związku z tym, Zebranie jest władne podejmować decyzje w drugim terminie.
Prezes OT-27 PZK Sławomir Szymanowski SQ3OOK przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie przez uczestników spotkania. Wybrano Komisję Wyborczą oraz Komisję Uchwał i Wniosków.
Prezes ustępującego Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności w mijającej kadencji, a Oddziałowa Komisja Rewizyjna zarekomendowała udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W wyniku głosowania, wniosek uzyskał jednomyślną akceptacje zebranych.

W wyniku przeprowadzonych wyborów delegatami OT-27 PZK na KZD zostali:
- Sławomir Krysztofowicz SP3OKS
- Bogdan Szkudlarek SP3LD

Walne Zebranie wyłoniło również Zarząd na nowa kadencję
- Sławomir Szymanowski SQ3OOK - prezes
- Witold Buszkiewicz SP3JDZ - wiceprezes ds. sportowych
- Sławomir Krysztofowicz SP3OKS - skarbnik
- Dorota Skowronek SQ3TGY - sekretarz
- Grzegorz Dobrychłop SP3RNZ - członek, QSL manager

Zarząd zdecydował, że przedstawicielem OT-27 PZK w Zarządzie Głównym będzie Sławomir Krysztofowicz SP3OKS.

Przeprowadzono także wybory do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej OT-27 PZK. W jej skład weszły następujące osoby:
- Przemysław Kurpisz SP3SLO - przewodniczący
- Artur Topczewski SP3CW - sekretarz
- Piotr Skowronek SP3QDX - członek

W trakcie dyskusji głos zabrał Jerzy Gomoliszewski SP3SLU ? wiceprezes Zarządu Głównego PZK, który jest członkiem naszego OT. Przedstawił informacje na temat bieżącej działalności ZG PZK oraz omówił przygotowania do zbliżającego się Krajowego Zjazdu Delegatów PZK.

Leszek Fabjański (Les) SP3DOI - SK...

Silent Key
W sobotę 15 sierpnia odszedł od nas nagle nasz Kolega Leszek Fabjański SP3DOI. Leszek był znany na całym świecie jako organizator i uczestnik wielu wypraw DX-owych. Doskonały operator, dla wielu z nas był z pewnością wielkim autorytetem...
Uroczystości pogrzebowe:
msza święta zostanie odprawiona w piątek 21 sierpnia o godz. 11.00 w ostrowskiej konkatedrze, po czym będzie pogrzeb na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego.Projekt "Junior Contest maraton"

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie..." J. Zamoyski

Serdecznie witam Koleżanki i Kolegów Działaczy PZK.
Pracuję nad projektem firmowanym przez PZK przeznaczonym dla młodych krótkofalowców z licencją, lub bez (nadających z klubów). Bezpośrednią inspirację zawdzięczam rozmowom z Bogdanem SP5WA.

Piszę o tym z nadzieją nawiązania współpracy zespołowej, znalezienia osób, od których uzyskałbym wsparcie, konsultacje, rady, pomoc.


Projekt: JUNIOR CONTEST MARATON

Wsparcie i promocja młodych zawodników (Juniorów) startujących w krajowych zawodach krótkofalarskich. Utworzenie Junior Contest Maratonu (nazwa robocza). Miałaby to być klasyfikacja roczna, wzorowana na SP Contest Maratonie, podsumowująca wyniki Juniorów w wybranych zawodach z kalendarza rocznego. Opracowanie szczegółowego regulaminu współzawodnictwa. Rozważana jest możliwość wydzielenia klasyfikacji:
1. Juniorzy na stacjach klubowych
2. Juniorzy pod własnymi znakami wywoławczymi
Ustanowienie trofeów i nagród w Contest Maratonie JUNIOR oraz promocyjnej i medialnej formy rocznego podsumowania Maratonu. Nagrody z budżetu PZK i od pozyskanych sponsorów.
Rekomendowanie organizatorom zawodów dobrej praktyki wydzielania kategorii JUNIOR w regulaminach zawodów. Brak takiej kategorii w danym regulaminie nie przekreśla jednak zaliczania punktów zawodnika w Contest Maratonie JUNIOR. Uruchomienie programu od stycznia 2021r. Do współpracy przy organizacji projektu zaprasza się krótkofalowców niezależnie od przynależności organizacyjnej, na zasadzie dobrej woli.

**********************************************************************************************

A więc chodzi o
- promocję contestingu w środowisku młodych krótkofalowców,
- docenienie i wyeksponowanie osiągnięć młodych zawodników,
- zachętę do regularnych startów w zawodach, do współzawodnictwa
- dopingowanie rozwoju operatorskiego i technicznego,
Ogólnie, wiadomo, chodzi o kolejną próbę, krok w stronę utrzymania / zwiększenia zainteresowania młodych......Tu dalej znane nam wszystkim sformułowania i lamenty...

Proponowana granica wieku JUNIORA - 19 lat (do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 19 lat)

Od czerwca do dziś baza pomysłów w teczce naszego Projektu rośnie.
Jestem pod wrażeniem rozmów z Krzyśkiem SP7GIQ i jego zachęty do rozszerzenia Junior Contest Maratonu na zawody międzynarodowe, SP7GIQ wspomina, że coś takiego istniało jeszcze w latach 70-tych...


- Juniorzy w zawodach krajowych na bazie wyników SP Contest Maratonu, vide https://pzk.org.pl/download.php?action=subcat&id=106

- Juniorzy w zawodach międzynarodowych na bazie intercontestu SPDX Club, vide https://sq2gxo.pl/intercontest/

- Juniorzy w zawodach DIGI na bazie intercontestu PKRVG, vide https://pkrvg.org/

Czemu aż tyle ?

- bo te środowiska krótkofalowców są zainteresowane i deklarują wsparcie pomysłu
- bo może w każdej grupie znajdą się jacyś pojedynczy Juniorzy, będzie można ich sklasyfikować, a potem dołączy więcej zawodników i nasz cel będzie się realizował ?

Zawody krajowe - trochę młodzików pracuje z klubów, lub pod własnymi znakami.

Zawody międzynarodowe - również jak wyżej, narybek SN0HQ.

Zawody DIGI - teoretycznie emisje cyfrowe, komputer to powinno interesować młodych (kiedyś tak się uważało)

PZK może "spinać całość" patronować tym współzawodnictwom, fundować trofea / nagrody , popularyzować udział przez informowanie i zachęcanie OT-ów do dalszego promowania na swoim terenie itd.

Jedna osoba (ja) nie ogarnie na dłużej wszystkiego, czyli regularnego podliczania, opracowywania, publikowania wyników i innych czynności.
Propozycje regulaminów nie są jeszcze opracowane.

Tyle na razie. Dziękuję za poświęconą uwagę.
VY 73 Jerzy SP3SLU
zaszczycony / obarczony obowiązkami wiceprezesa PZK d/s sportowych

Stacja okolicznościowa 100. rocznica Bitwy Warszawskiej

Zawody i dyplomyW dniach 1 do 16 sierpnia 2020 roku będzie aktywna stacja okolicznościowa HF100BW klubu SP3POB Stowarzyszenia Krótkofalowców Ziemi Dobrzyckiej z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Więcej informacji na stronie internetowej organizatora: https://www.qrz.com/db/SP3POB

Info: Dariusz SP3TYJ


Wygenerowano w sekund: 0.11
726,323 unikalne wizyty