Historia oddziału

Historia naszego oddziału przebiegała odmiennie niż to sobie można typowo wyobrazić. Do roku 1977, w dawnym województwie kaliskim istniało szereg klubów krótkofalarskich, najczęściej działających pod skrzydłami LOK i ZHP. 17 marca 1977 roku, w działającym przy Zakładach Automatyki Przemysłowej w Ostrowie Wlkp. klubie "Zadziorek" spotkała się grupa krótkofalowców - członków PZK, z zamiarem powołania klubu krótkofalarskiego PZK. Osób tych było 19 i bez zbędnych rozmów ustalono, że należy taki klub powołać. Wśród uczestników spotkania byli: Czesław SP3BO, Ryszard SP3BOL, Jan SP3ESV, Jan SP3GJK, Andrzej SP3GTG, Jerzy SP3HJG, Marian SP3NGJ i inni (niestety nie znam wszystkich znaków). Atmosfera w przyzakładowym klubie była bardzo pozytywna, ustalono z kierownictwem klubu warunki lokalowe i rozpoczęła się organizacja klubu krótkofalarskiego. W krótkim czasie uzyskano licencję nadawczą i znak wywoławczy SP3PFQ. Wobec zmian w strukturach organizacyjnych PZK i powstawaniem oddziałów terenowych odpowiadającym terytorialnie województwom administracyjnym, także nasze środowisko postanowiło powołać oddział terenowy PZK. W czerwcu 1980 roku odbyło się zebranie założycielskie, na którym zdecydowano o powołaniu oddziału. W składzie pierwszego Zarządu byli: Jerzy SP3ADZ - prezes, Ryszard SP3BOL - sekretarz. Siedzibą oddziału był Klub "Zadziorek" przy ZAP w Ostrowie Wlkp.

W roku 1983 podczas Walnego Zebrania OT wybrano Zarząd oddziału w składzie: Jan SP3MFH - prezes, Jerzy SP3ADZ – vice prezes, Stanisław SP3MFI - skarbnik, Zenon SP3JBI - sekretarz, Jerzy SP3BQC członek zarządu, Józef SP3JHR - członek zarządu. Siedzibę oddziału przeniesiono do Kalisza.

Kolejne Walne Zebranie w roku 1987, wybory Zarządu, w skład którego wchodzili: Jerzy SP3GEM - prezes, Józef SP3JHR i inni a biuro oddziału zostało przeniesione do Jarocina.

W roku 1988 nastąpiło połączenie wielkopolskich oddziałów terenowych w jeden duży z siedzibą w Poznaniu. Jednak to połączenie okazało się „niewypałem” i praktycznie w krótkim czasie połączony oddział przestał działać, a zgodnie ze zmianami w Polsce i w statucie PZK, członkowie PZK mogli funkcjonować bez konieczności zrzeszania się w oddziały.

Rok 1994, to ponowne zebranie założycielskie w Ostrowie Wlkp., zwołane dzięki inicjatywie ówczesnego prezesa PZK, Ryszarda SP3CUG i reaktywowanie działalności oddziału. Od momentu reaktywacji, prezesem pozostaje Jerzy SP3HJG. Ilość członków naszego oddziału oscyluje ok. liczby 50, a maksymalnie było ich ok. 100.

W 1996 roku na Walnym Zebraniu oddziału wysłuchano sprawozdania Zarządu i dokonano wyboru delegatów na Zjazd PZK w osobach: Jerzy SP3HJG i Zdzisław SP3GIL. W tym okresie coraz bardziej uwidaczniają się problemy lokalowe i finansowe oddziału, a liczba członków oddziału zmniejsza się, co jest związane także z osłabieniem aktywności Zarządu. Jest to spowodowane brakiem czasu, którego coraz więcej potrzeba na pracę zawodową.

W 1998 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym dokonano wyboru Zarządu w minimalnym, trzy osobowym składzie:
Jerzy SP3HJG – prezes
Waldemar SP3TYI vice prezes
Henryk SP3QDU - skarbnik.
Obowiązki zawodowe zdecydowanie hamują pracę Zarządu do niezbędnego minimum, co praktycznie ogranicza się do zbierania składek oddziałowych i rozdzielania kart QSL. W tym też okresie członek naszego oddziału, Jan SP3ESV, pełni funkcję QSL Managera okręgu SP3.

Od roku 2000, po rezygnacji z funkcji w Zarządzie przez Waldka SP3TYI, do składu dokooptowano Zdzisława SP3GIL, który pełnił obowiązki sekretarza oddziału. Niestety, praca zawodowa w terenie nie pozwala na działalność w Zarządzie Jerzemu SP3HJG.
W trakcie Walnego Zebrania oddziału w roku 2001 dokonano wyborów uzupełniających do Zarządu Oddziału, w wyniku których Zarząd przedstawiał się następująco:
Jerzy SP3HJG – prezes
Zdzisław SP3GIL – wiceprezes/sekretarz
Andrzej SP3GTG – wiceprezes
Henryk SP3QDU – skarbnik.
W tym czasie następuje stopniowy wzrost aktywności oddziału. Organizowane są zawody krótkofalarskie pod nazwą "Puchar Wielkopolskiej Pyry", wydawane są dwa dyplomy: Wielkopolska i Złoto dla Wielkopolski. Organizowane są też systematycznie zebrania Zarządu Oddziału, co powoduje stopniowy wzrost aktywności amatorskiej na naszym terenie.

Kolejne Walne Zebranie oddziału odbywa się w roku 2003, rozliczono poprzednią kadencję i dokonano wyboru Zarządu w składzie:
Zdzisław SP3GIL – prezes
Andrzej SP3GTG - vice prezes
Henryk SP3QDU skarbnik
Krzysztof SP3FYX – członek zarządu
Janusz SP3J – członek zarządu
Od początku roku 2004, Henryka SP3QDU na funkcji skarbnika zastąpił Krzysztof SP3FYX.

W roku 2004 w trakcie odbywania kolejnego Zjazdu Krajowego PZK, funkcję członka GKR powierzono Zdzisławowi SP3GIL, co nie pozwala na jego pracę w Zarządzie Oddziału (wymóg statutowy), dlatego Zarząd po dokonaniu uzgodnień, funkcję prezesa oddziału powierzył Arkadiuszowi SP3VZM, a skład OKR uzupełniono o Piotra SP3HVS. Na początku roku 2008 zrezygnował po długoletniej pracy jako QSL manager Jan SP3ESV. Funkcje tą przejął Grzegorz SP3RNZ.W marcu 2008 roku odbyło się Walne Zebranie OT 27 na którym został wybrany nowy Zarząd. Skład Zarządu nowo wybranego przedstawiał się następująco:
prezes- Janusz Miękus SP3J
vice prezes - Arkadiusz Kucal SP3VZM
skarbnik - Krzysztof Trawiński SP3FYX
członek Zarządu - Grzegorz Dobrychłop SP3RNZ
członek Zarządu - Jan Siwiński SP3ESV
Komisja Rewizyjna Oddziału:
przewodniczący - Mieczysław Jasiak SP3IGP
sekretarz - Piotr Bartz SP3HSV
członek - Zenon Musielak SP3JBI
Wybrano delegata na XV Krajowy Zjazd Delegatów PZK:
Jerzy Smoczyk SP3GEM
zastępca - Zdzisław Chyba SP3GIL
W maju tego samego roku odbył się XV Krajowy Zjazd Delegatów PZK na którym delegat z naszego oddziału Jurek SP3GEM został wybranym przewodniczącym GKR.

W marcu 2010 roku odbył się Nadzwyczajne Walne Zebranie OT 27 na którym dotychczasowy Zarząd podał się do dymisji. Wybrano nowy Zarząd w składzie:
prezes - Krzysztof Trawiński SP3FYX
vice prezes - Przemysław Kurpisz SP3SLO
skarbnik - Arkadiusz Kukfisz SQ3OGZ
sekretarz - Łukasz Płóciennik SQ3OGP
członek Zarządu - Grzegorz Dobrychłop SP3RNZ
członek Zarządu - Marcin Janczak SQ3MKC

W 2012 roku w kolejnych wyborach do zarządu zostali wybrani:
Krzysztof Trawiński SP3FYX – prezes zarządu
Grzegorz Dobrychłop SP3RNZ – vice prezes, QSL manager
Jarosław Rokicki SP3AYA - skarbnik
Paweł Modlitowski SQ3POS – sekretarz, koordynator WASR
Przemysław Kurpisz SP3SLO – członek zarządu *

Oddziałowa Komisja Rewizyjna
Zenon Musielak SP3JBI
Sławomir Krysztofowicz SP3OKS
Grzegorz Walichnowski SP3CSD


Dnia 22.03.2015 w OT27 zwołano Nadzwyczajne Walne Zebranie na którym uzupełniono Zarząd do następującego składu:

SP3FYX Krzysztof Trawiński - prezes
SP3QFV Wojciech Krukowski - viceprezes
SP3RNZ Grzegorz Dobrychłop - członek zarządu
SQ3TGO Zbigniew Budka - sekretarz
SQ3TGV Błażej Busza - skarbnik

--------------------------------------------------------------------------

*) - SP3SLO kilka miesięcy bo wyborach oddziałowych został wybrany do Zarządu PZK i automatycznie przestał być członkiem zarządu OT27.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.13
942,170 unikalne wizyty