Regulamin Zawodów Krótkofalarskich "Puchar Wielkopolskiej Pyry" 2020


Regulamin Zawodów Krótkofalarskich
"Puchar Wielkopolskiej Pyry 2020"


1. Organizator:
Oddział Terenowy nr 27 PZK Południowej Wielkopolski.

2. Uczestnicy:
Do udziału zapraszamy wszystkie stacje indywidualne, klubowe i nasłuchowe. Do pracy w zawodach szczególnie zachęcamy koleżanki i kolegów, którzy nie ukończyli 18 roku życia, dla których przewidziana jest specjalna kategoria.

3. Termin:
trzecia niedziela września każdego roku (20.09.2020 r.).

4. Czas trwania zawodów:
Zawody rozgrywane są w dwóch turach
a. I tura (CW, SSB) 05:00-06:00 UTC
b. II tura (DIGI) 06:00-07:00 UTC

5. Pasmo:
80m - praca emisjami CW, SSB oraz DIGI zgodnie z bandplanem IARU.

6. Wywołanie w zawodach:
a. SSB "wywołanie w zawodach wielkopolskich",
b. CW i DIGI "TEST SP".

7. Raporty i grupy kontrolne:
RS(T)+skrót gminy np.59OD01 na SSB lub 599OD01 na CW i DIGI.

8. Łączności:
W pierwszej turze stacje mogą przeprowadzić dwie łączności z tą samą stacją, jedną na CW, drugą na SSB. W drugiej turze stacje mogą przeprowadzić trzy QSO każdą z emisji HELL, RTTY i PSK63. W czasie trwania zawodów jednocześnie może być używany tylko jeden nadajnik.
Nasłuchowców obowiązuje odebranie poprawnie dwóch znaków i dwóch grup kontrolnych. Znak danej stacji może wystąpić w logu tylko jeden raz, niezależnie czy jako stacja punktowana czy jej korespondent.

9.Punktacja, mnożnik i wynik końcowy:
a. Punktacja:
Pierwsza tura zawodów: każde poprawne QSO lub nasłuch na SSB -1 pkt.
każde poprawne QSO lub nasłuch na CW - 1 pkt.
Druga tura zawodów : każde poprawne QSO lub nasłuch na PSK63 - 1pkt, RTTY - 2pkt, HELL - 3pkt.
b. Mnożnik:
Pierwsza tura zawodów :
Dla stacji z Wielkopolski oraz dla stacji do 18 lat mnożnika nie stosuje się.
Dla pozostałych stacji ? powiaty Wielkopolski - maks.35.
Mnożnik liczony jest tylko jeden raz niezależnie od rodzaju emisji. Mnożnik dla nasłuchowców jest taki sam jak dla nadawców.
Druga tura zawodów : Mnożnika nie stosuje się.
c. Wynik końcowy:
Pierwsza tura - suma punktów za QSO x mnożnik.
Druga tura - suma punktów za QSO.
Przy równiej ilości punktów o miejscu decyduje wyższy wskaźnik poprawnych łączności lub krótszy czas nawiązania łączności przez uczestnika zawodów.


10. Klasyfikacje:
Pierwsza tura :
A - stacje pracujące z terenu Wielkopolski CW i SSB (indywidualne i klubowe).
B - stacje pracujące na CW (indywidualne i klubowe).
C - stacje pracujące na SSB (indywidualne i klubowe).
D - stacje pracujące na CW i SSB (indywidualne i klubowe).
E - stacje nasłuchowe CW i SSB łącznie.
F - stacje pracujące na CW i SSB do 18 lat.
Druga tura :
G - stacje indywidualne i klubowe łącznie.
Uczestnik zawodów może być sklasyfikowany tylko w jednej grupie klasyfikacyjnej w każdej z tur.

11. Dzienniki:
Logi za zawody będą przyjmowane tylko w postaci elektronicznej (format Cabrillo). Zalecamy używanie programu logującego DQRLog do pobrania z witryny www.sp7dqr.waw.pl.
Logi należy przesłać w terminie do 48 godz. od zakończenia zawodów na adres sp3pma@gmail.com podając swój znak w temacie np. sp1xyz.cbr.i plik ten należy przesłać jako załącznik. Lista otrzymanych logów jest aktualizowana na bieżąco na stronie www.ot27.pzk.org.pl
Ze względu na tryb rozliczania zawodów, dzienniki otrzymane po terminie 48 godz. nie będą uwzględniane.
Komisja po raz kolejny zwraca uwagę na sprawdzenie poprawności logu przed wysyłką, zwracając uwagę na grupę klasyfikacyjną, znaki stacji portable, oraz literówki gdyż logi niewłaściwie wypełnione, oznaczone lub z brakującymi danymi/dużą ilością błędów zostaną użyte wyłącznie do kontroli.
Wzór poprawnie wypełnionego logu na końcu regulaminu.

12. Nagrody i wyróżnienia:
Za zajęcie I miejsca w każdej grupie klasyfikacyjnej - puchar i dyplom.
Za zajęcie II i III miejsca w każdej z grupie klasyfikacyjnej - dyplom.
Dodatkowo przewiduje się nagrody rzeczowe. W losowaniu dodatkowych nagród rzeczowych nie będą brali udziału członkowie Zarządu, oraz kluby zrzeszone w OT 27. Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane wśród stacji z województwa wielkopolskiego, wszystkich uczestników I tury zawodów którzy przeprowadzili minimum 15 poprawnych QSO oraz uczestników II tury zawodów.

13. Wyniki:
Wyniki końcowe ogłoszone będą w terminie 7 dni od zakończenia zawodów na stronie
OT - 27 oraz rozesłane poczta elektroniczną do wszystkich uczestników zawodów.

14. Dyskwalifikacje:
Uczestnik zawodów może zostać decyzją komisji zawodów zdyskwalifikowany z powodu pracy niezgodnej z duchem ham-spirit i z regulaminem zawodów (np. praca poza czasem zawodów, umawianie QSO, praca z własnym znakiem na stacji klubowej, ewidentne przypadki dopisanych QSO).

15. Komisja zawodów:
Komisja ma prawo do rozstrzygania sytuacji nietypowych nieujętych w regulaminie. Ogłoszone wyniki są ostateczne i nie podlegają reklamacji. Komisja zastrzega sobie prawo do odstąpienia od klasyfikacji grupy ze względu na bardzo małą frekwencję.

16. Informacje, uwagi, zalecenia:
Jeśli uczestnik zawodów spełni warunki dyplomów wydawanych przez OT-27 PZK według regulaminów podanych na stronie OT -27, może przesłać wniosek wraz z opłatą o wydanie takiego dyplomu bez weryfikacji kart.

Powiaty Wielkopolski: AL,CO,CR,GB,GQ,GZ,JC,KA,KF,KH,KJ,KT,LE,LS,MH,NN,NV,OD,OF,OI,ON,PH,PO,PW,PX,RW,SI,SP,SR,SX,TK,WF,WH,WT,ZF

UWAGA: Kategorie do wyboru w pierwszej turze (zgodnie z punktem 10. regulaminu to):
I Tura: A, B, C, D, E lub F
II Tura: G

Przykładowy nagłówek logu zawodów I tura SSB/CW:
START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: WIELKOPOLSKA PYRA
CALLSIGN: SP3XXX
CATEGORY: A
CLAIMED-SCORE:
OPERATORS: SP3YYY
EMAIL: sp3xyz@gmail.com
NAME: Klub krótkofalowców
ADDRESS: ul. Sliska 3c
ADDRESS: 62-510 Konin, Poland
CREATED-BY: DQR_Log v. 3.2.5 - (c) SP7DQR
SOAPBOX:
QSO: 3500 PH 2013-10-03 1708 SP3PMA 59 KJ01 SQ9PPP 59 ZP01
QSO: 3500 CW 2013-10-03 1709 SP3PMA 599 KJ01 SQ9XYZ 599 ZP09
END-OF-LOG:

Przykładowy nagłowek logu zawodów II tura DIGI
START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: WIELKOPOLSKA PYRA
CALLSIGN: SP3XXX
CATEGORY: G
CLAIMED-SCORE:
OPERATORS: SP3YYY
EMAIL: sp3xyz@gmail.com
NAME: Klub krótkofalowców
ADDRESS: ul. Sliska 3c
ADDRESS: 62-510 Konin, Poland
CREATED-BY: DQR_Log v. 3.2.5 - (c) SP7DQR
SOAPBOX:
QSO: 3500 RY 2013-10-03 1708 SP3PMA 599 KJ01 SQ9PPP 599 ZP01
QSO: 3500 HE 2013-10-03 1709 SP3PMA 599 KJ01 SQ9XYZ 599 ZP09
QSO: 3500 PS 2013-10-03 1800 SP3PMA 599 KJ01 SQ0O/3 599 SI03
END-OF-LOG:

Dla stacji pracujących z innego okręgu lub /P plik cabrillo powinien mieć nazwę sp3xxx_p, sp3xxx_8.

Komentarze

18 #1 sp3huf
dnia 11 wrzesień 2019 07:27
Kol. Leszku !(SP3LEM) Przeczytaj uważnie nowy regulamin.
Prześlę Ci link. Roman SP3HUF
9 #2 SP3RNZ
dnia 15 wrzesień 2019 21:56
kol.Leszku... to może ja zabiorę głos.
Nie masz racji. Ani w pierwszym przypadku ani w drugim.
Ad.1 "Wzór" jak nazwa wskazuje jest wzorem.
Nie ma znaczenia co jest wpisane w "grupę" bo każdy wypełnia to w programie - a do użytkownika należy wpisanie swoich, prawidłowych danych, oczywiście zgodnych z regulaminem zawodów. Uważasz że nie? A co jeszcze komisja zawodów ma zrobić ZA uczestnika? Myśleć?
Ad.2 Z doświadczenia w pracy w zawodach powiem, że gdybyś wysłał 2 logi w jednym mailu do jakichkolwiek zawodów mniej lokalnych to poszły by do kontroli. Żeby nie czasem do kosza. Tak trudno wysłać dwa osobne maile i ułatwić komisji robotę? Tylko nie mów, że Ty masz problem zapisać dwa te same pliki w innych miejscach.

Komentarz o "myśleniu" uczestnika za komisję jest słaby i się nie broni. Poniechaj proszę takich wycieczek na przyszłość.

Pozdrawiam.
Grzegorz SP3RNZ
69 #3 SQ3OOK
dnia 18 wrzesień 2019 19:34
Wzór pokazuje, że po wyrażeniu CATEGORY: należy wpisać LITERĘ oznaczającą kategorię. Nikt do tej pory nie miał z tym problemu. Idąc tokiem rozumowania przedmówcy, można by zapytać, co mają wpisać operatorzy stacji pracujących SSB - wszak we wzorze jest A...
69 #4 SQ3OOK
dnia 21 wrzesień 2019 14:57
Kolego SP3LEM przepraszam Cię, ale chyba filozofujesz:
1. Stacje z Wielkopolski, których operatorami są młodsi i starsi, doświadczeni i niedoświadczeni krótkofalowcy, procujące emisjami SSB i CW należą do kategorii A.
2. Młody i starszy, doświadczony i niedoświadczony krótkofalowiec, który nadaje z regionu innego niż Wielkopolska, pracując tylko emisją SSB należy do kategorii C. I tak dalej...
3. Czy wpiszesz w przykładzie A czy X, to nie zwolnisz uczestnika od pomyślenia i wpisania prawidłowej kategorii. Owszem, zgadzam się, ze można wpisać G, bo w digi nie ma innej kategorii.
4. O tych postach co szkodzą opinii OT-27 i najważniejszej funkcyjnie osobie to kompletnie nie rozumiem.
OT-27 ma dobrą opinię jako dość aktywny oddział. Nasza działalność jest bardzo dobrze oceniana przez ZG PZK. W różnych klasyfikacjach sportowych wypadamy całkiem nieźle. Sami krótkofalowcy też chyba dobrze nas postrzegają, bowiem co jakiś czas kilka osób przenosi się z innych OT do naszego.
5. Sprawę zamknięcia Twojego konta i twierdzenie, że Twoje wpisy obrażają kogokolwiek odbieram jako foch z Twojej strony.
6. Regulamin zawodów (kategori A) jest tak skonstruowany, aby stacje z Wielkopolski byly "dawcami" punktów, coś na wzór SP DX Contest.
P.S. W czasie kiedy Ty byłeś jedną z osób funkcyjnych w OT-27, regulamin zawodów był taki sam jak teraz - przynajmniej w sekcji dotyczącej kategorii udziału, więc...?
P.S.2. Ponad rak temu, albo dawniej na spotkaniach z przedstawicielami klubów należących do OT-27 Zarząd OT-27 informował o potrzebie i zamiarze wprowadzenia zmian w regulaminie zawodów, prosiliśmy o propozycje i uwagi do ówczesnego regulaminu, i...?
2 #5 SQ3POS
dnia 24 wrzesień 2019 08:20
Tak też uczynię - usunę te komentarze (poczekam chwilę tylko na reakcję, być może ktoś będzie temu przeciwny). Najgłówniejsza osoba jeśli chodzi o organizację zawodów - Grzegorz SP3RNZ, oraz prezes OT27 - Sławek SQ3OOK wszystkie uwagi przeczytali i w ewentualnych dyskusjach nad regulaminem na pewno wezmą je pod uwagę.
Poprawiłem tę nieszczęsną kategorię we wzorze dla tury DIGI. Reszty nie komentuję.
9 #6 SP3RNZ
dnia 24 wrzesień 2019 23:17
Witajcie.
Uprzejmie proszę niczego nie usuwać. W ogóle nie rozumiem gdzie są poprzednie posty które jakimś cudem zniknęły - czyżby znak czasów? Proszę moich postów nie usuwać.

Mam tylko "dwa" przysłowiowe zdania.
Po pierwsze - czego, kolego Leszku ty byłeś Adminem?
Bo na pewno nie zawodów... W związku z tym kto miał do Ciebie pretensje? O co? O zawody? No prosze Cię.. Z przymrużeniem oka

Po drugie. Jaki widzisz sens w dopisaniu adnotacji "spoza wielkopolski" do grup B-C-D? Widzę, że kolega nadal chyba czegoś nie zrozumiał.
To może ja wytłumaczę, po raz kolejny.
Grupy B-C-D są N O M I N A L N I E "spoza Wielkopolski".
Inaczej mowiąć z z a s a d y grupy B-C-D są nie dla NAS.
Upraszczając - n i e ma o p c j i pracy w grupach B-C-D jeśli jesteś gdziekolwiek na terenie województwa Wlkp.

Na koniec patrz p.6 postu kolegi Prezesa.

Reasumując, Twój post (numer #6) jest pozbawiony sensu. Wybory w OT27 będą niebawem, nie widzę przeszkód żebyś zgłosił swoją kandydaturę na Contest ADMINA/managera, nieważne jak zwał.

Ponieważ jestem bardzo zajętym człowiekiem, i nie mam czasu tu zaglądać to mój ostatni komentarz w temacie. Żywię głęboką nadzieję że tym razem mamy ostatecznie jasność w temacie grup klasyfikacyjnych i regulaminu naszych Zawodów.
EOT

73
SP3RNZ
68 #7 SP3LEM
dnia 26 wrzesień 2019 11:43
Witam. Jednak są dla kol. Grzegorza jakieś niezrozumiałe zjawiska. To nie "znaki czasu". Autor komentarza może zawsze go usunąć żyjemy w wolnym kraju. A także sam Kol. namawiał mnie bym poniechał "wycieczek", co poczyniłem.
To Taki mój EOT.
Odpowiedzi na przysłowiowe zdania:
Byłem Adminem portalu OT-27 umieszczając regulamin zawodów podpisywałem się pod tym. Oprócz tego umieszczony był mój adres w zakładce "Kontakt", no i musiałem niektórym objaśniać grupy klasyfikacyjne dla I tury. To również odpowiedzieć na drugie przysłowiowe zdanie, ja sens w tym widzę pozwoli to uniknąć sytuacji opisanej wyżej.
Kolejny raz informuję, że mnie nie trzeba nic objaśniać, startuję w tych zawodach nie mając problemów z grupami, ale znam takich co je mają. Nie będę wskazywał bo komisja ich zna. Jeżeli gdzieś w zakamarkach portalu jest przechowywane konto pocztowe byłego Admina to można poczytać korespondencję, pozwalam.
Zaproszenie do wyborów w OT-27 traktuję jako sarkastyczny przytyk (wiadomo że niewygodnemu trzeba dowalić). Grzegorz SP3RNZ jest w Zarządzie OT-27 i sprawa mojego wystąpienia z PZK była ogłaszana na na jednym z posiedzeń. Oprócz tego z racji pełnionej funkcji doskonale wie, że nie wolno mu obsługiwać SP3LEM w zakresie kart QSL.
Jak mam więc traktować takie zaproszenie do stawiania swojej kandydatury na funkcję nie ważne jak zwał. Dziękuję , nie skorzystam. Jeśli kiedyś wstąpię ponownie do PZK to zapewne nie w OT27. Proszę nie pytać mnie o powody tego Bo nie tu miejsce na to.
Pozdrawiam
Leszek SP3LEM
68 #8 SP3LEM
dnia 27 wrzesień 2019 14:49
Wszystkim tym którzy komentowali moje propozycje polecam zapoznać się z regulaminem zawodów Hamspirit https://ot15.pgk.....php?id=55.
Też dają tam punkty za łódzkie (również digi), a kategorie grup klasyfikacyjnych mają rozwiązane tak jak proponowałem. Bez potrzeby domyślania się. Można ? Można. Jak Koledzy się domyślają? Dlaczego przyjęli w OT-15 taki a nie inny system? Pewnie doświadczyli problemów jakie ja napotkałem będąc Adminem. No, ale w OT-27 uważa się to za bez sensu. (Ktoś się odważy powiedzieć do OT-15, że mają regulamin bez sensu, tak jak mnie powiedziano?) Ponoć rozwój jest potrzebny, nawet papier toaletowy się rozwija, beton niestety nie.
Kol. Pawle Adminie (SQ3POS) czyń swoją powinność i usuwaj moje konto, na moją prośbę, nie potrzeba do tego uchwały Zarządu, to powinno nastąpić dawno z automatu. Przyp. regulamin portalu OT-27, Rozdział IV, punkt 6.
Pozdrawiam
Leszek SP3LEM

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.12
672,189 unikalne wizyty