5. Konferencja ARISS w Polsce już za nami

Z kraju i ze świataOprócz prawie siedemdziesięciu uczestników, na konferencję przybyli również: dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu - Pan Aleksander Ziobro, Wiceprezes PZK - Pan Jerzy Gomoliszewski, SP3SLU oraz Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim - Pan Eugeniusz Namysł. Bardzo cieszy fakt, że wśród uczestników tegorocznej konferencji było wielu uczniów i nauczycieli nie związanych jeszcze z radioamatorstwem.

Konferencja odbywała się w czterech blokach tematycznych.

Pierwsza część nawiązywała do obchodów World Space Week, które w tym roku odbywały się pod hasłem "Discovery". Właśnie o najnowszych odkryciach i prowadzonych aktualnie badaniach kosmosu opowiedział w pierwszym wykładzie konferencji dr Armand Budzianowski, SP3QFE. Uczestnicy dowiedzieli się, czym zajmują się astronauci i kosmonauci przebywający na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a szczególnie o prowadzonych tam badaniach naukowych. Wykład uświadomił słuchaczom cel, dla którego zbudowano Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS).

Wyjątkowo interesujący okazał się film "Polska Rzeczpospolita Kosmiczna" Marcina Mazura, zrealizowany przez Fundację Wspierania Polskiej Astronautyki. Film, oprócz wątku historycznego pokazuje, że w Polsce jest naprawdę wiele ludzi, którym zależy na rozwoju przemysłu kosmicznego. Przemysł ten staje się ważną gałęzią gospodarki w wielu krajach, a w niedalekiej przyszłości będzie można czerpać z niego znaczne korzyści. Dowiedzieliśmy się, że Polska ma w tej dziedzinie duże osiągnięcia.

Pierwszy blok tematyczny zakończyła prezentacja Michała Kazimierczaka, nauczyciela z Zespołu Szkół nr 1 w Kole, który przybliżył kulisy powstania dwóch wystaw wykonanych przez jego uczniów w ramach programów "Moonkam" oraz "Earthkam". Wystawy plakatów, prezentowane na sali prelekcyjnej, doskonale komponowały się tematycznie z całym wystrojem przestrzennym strefy roboczej i wypoczynkowej, przygotowanych przez organizatorów.

Celem drugiej sesji było wyjaśnienie uczestnikom, w jaki sposób można zorganizować i zrealizować szkolny kontakt ARISS, czyli bezpośrednią albo zdalną łączność radioamatorską uczniów z astronautą, przebywającym na pokładzie ISS. Ponieważ w konferencji uczestniczyły osoby nie związane z krótkofalarstwem, więc Sławek Szymanowski SQ3OOK w krótkiej prezentacji wyjaśnił, na czym polega krótkofalarstwo, czym zajmują się krótkofalowcy i dlaczego jest to tak bardzo ekscytujące zajęcie.

Niezwykle interesująca była prelekcja, którą specjalnie dla nas przygotował Honorowy Przewodniczący konferencji, Gaston Bertels ON4WF. Opowiedział on o tym, jak powstał ARISS i jak obecnie funkcjonuje, przedstawił wybrane cele oraz osiągnięcia tej międzynarodowej organizacji. Wystąpienie było w języku angielskim, tłumaczenie na język polski zostało zamieszczone w książce konferencyjnej, a nagranie jest dostępne na stronie ariss.pzk.org.pl.

Bardzo oczekiwane było z pewnością kolejne wystąpienie Armanda SP3QFE, w którym jako mentor ARISS Europa szczegółowo omówił procedury ubiegania się o łączność z ISS. Pokazał, jak należy przygotować wymagane dokumenty, oraz jak wygląda harmonogram działań - od złożenia wniosku, poprzez jego akceptację, aż do zakończenia w formie sprawozdań. Omówił wymagania, jakie musi spełnić szkoła oraz klub radioamatorski, , który odpowiada za zestawienie łącza radiowego z ISS - bezpośrednio, albo przez tzw. telemost.
Podczas sesji poobiedniej uczestnicy konferencji pracowali w trzech grupach tematycznych. Nauczyciele biorący udział w konferencji spotkali się z Danutą Połomską - nauczycielką fizyki ZST w Ostrowie Wielkopolskim. Spotkanie było poświęcone zagadnieniom związanym z przygotowaniem programu edukacyjnego, który należy zrealizować podczas przygotowań do łączności. Program edukacyjny ma na celu propagowanie krótkofalarstwa oraz rozwijanie zainteresowań naukami związanymi z badaniami i eksploracją kosmosu. To właśnie ten program, który należy złożyć razem z wnioskiem o kontakt ARISS, głównie decyduje o tym, czy wniosek o kontakt z ISS zostanie pozytywnie rozpatrzony. Należy więc przygotować go wyjątkowo starannie i realistycznie. Pani Danuta przedstawiła szereg propozycji, które można wprost ująć w swoich planach, albo które mogą stanowić inspirację do własnych pomysłów i działań.
Równolegle pracowała grupa uczniów pod kierunkiem Doroty Skowronek SQ3TGY, Błażeja Pawlaka SQ3TGP oraz Błażeja Buszy SQ3TGV. Celem ich działań było pokazanie, w jaki sposób można zorganizować nasłuch sygnałów radiowych z wykorzystaniem taniego i łatwo dostępnego tunera telewizji cyfrowej DVB-T USB oraz darmowego oprogramowania SDR. W trakcie zajęć, w zasięgu naszej lokalizacji nastąpił przelot stacji kosmicznej ISS, co umożliwiło przeprowadzenie rzeczywistych nasłuchów i zdekodowania sygnałów systemu APRS nadawanych ze stacji. Warto dodać, że cała trójka prowadzących to aktywni krótkofalowcy, którzy rozpoczęli swoją przygodę z krótkofalarstwem kilka lat temu, podczas przygotowań szkolnego kontaktu ARISS z Ostrowa Wielkopolskiego.

W tym samym czasie, krótkofalowcy - uczestnicy konferencji - spotkali się w siedzibie Ostrowskiego Klubu Krótkofalowców SP3POW, gdzie dyskutowano techniczne aspekty łączności ARISS Wbrew pozorom, nie jest to takie proste, ponieważ oprócz typowych problemów, które każdy krótkofalowiec potrafi rozwiązać, występują dodatkowe wymagania, związane z zapewnieniem rezerwowych torów łączności (radiostacji, anten, zasilania). Dodatkowo należy spełnić wszystkie wymagania techniczne i formalne, jakie określone są w dokumentach aplikacyjnych ARISS.

Ostatnia, czwarta sesja konferencji, dotyczyła omówienia działań praktycznych, związanych z łącznością ARISS. Rozpoczęła się wysłuchaniem zapisu dźwiękowego łączności z dnia 29.09.2015 r. zrealizowanej poprzez tzw. telemost ? technicznie łatwiejszą wersję łączności. Następnie Daniel Korzan SQ5AXS, podzielił się swoimi doświadczeniami i refleksjami po przeprowadzonej w roku 2011 bezpośredniej łączności ARISS w Płocku, dla uczniów z wielu szkół oraz organizacji non-profit.

Tymon Kretschmer z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego i Planetarium w Niepołomicach opowiedział o tym, jak zorganizować w szkole obserwacje astronomiczne w czasach, gdy astronomia praktycznie zniknęła ze szkolnych programów nauczania. Doradził od jakich obiektów zacząć obserwacje nieba, jaki wykorzystać sprzęt oraz jak ustrzec się najczęstszych błędów, popełnianych przez początkujących obserwatorów. Warto dodać, że w Niepołomicach od prawie dwóch lat energicznie działa Klub Krótkofalowców SP9MOA, w którym młodzież uczestnicząca w zajęciach poznaje zagadnienia szeroko pojętego krótkofalarstwa (http://sp9moa.moa.edu.pl/).

Sławek SQ3OOK przedstawił działania zrealizowane przez wolontariuszy ARISS w czasie od ubiegłorocznej konferencji. Działania te były głównie skoncentrowane na akcjach dyplomowych, towarzyszących aktywnościom SSTV, organizowanym z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przez rosyjski zespół ARISS. Początkowo miały one charakter lokalny w Polsce (w ramach obchodów 85-lecia PZK), jednak szybko zdobyły dużą popularność na całym świecie. Ostatnia edycja z 18 i 19 lipca br. była już zrealizowana jako działanie ARISS International, popularyzujące 40-lecie misji Soyuz-Apollo.

Armand SP3QFE zaprezentował, jak odbywa się odbiór sygnału telewizji cyfrowej HAM-TV z pokładu ISS i jak następuje przekazywanie sygnału wideo z różnych stacji naziemnych w Europie pracujących w jednym łańcuchu.

Zenon Musielak SP3JBI omówił szereg zagadnień związanych z budową stacji naziemnej do odbioru HAM-TV oraz alternatywne rozwiązania konstrukcyjne.

Ostatnią sesję zakończyło wystąpienie Krzysztofa Pokorskiego SQ7IQA na temat Zjazdów Technicznych Krótkofalowców SP w Burzeninie. Mimo, iż jest to impreza dobrze znana w krótkofalarskim świecie, postanowiono ją przedstawić uczestnikom konferencji, aby dopełnić obrazu krótkofalarstwa w Polsce i przypomnieć, że za rok będzie to już 10. spotkanie w Burzeninie, początkowo realizowane jako Zjazdy QRP, a później ogólnopolskie Zjazdy Techniczne Krótkofalowców.

Spotkanie było też okazją do wręczenia podziękowań od Zarządu Głównego PZK, które otrzymali: Paweł Zakrzewski SP7TEV, Armand Budzianowski SP3QFE, Sławomir Szymanowski SQ3OOK oraz Hubert Hajduk SQ9AOL. Podziękowania wręczył Zastępca Prezesa ds. młodzieży i szkolenia Jerzy Gomoliszewski SP3SLU.Pamiątkowe statuetki ufundowane przez PZK za zrealizowanie kontaktu ARISS w Nowogardzie przyznano klubowi SP1KMK, a w szczególności Szymonowi Grygowskiemu SQ1SGR oraz Januszowi Tylkowskiemu SP1TMN.

Wolontariusze ARISS w Polsce i Stowarzyszenie Krótkofalowców i Radioamatorów DELTA przyznali Pawłowi Zakrzewskiemu SP7TEV dyplom uznania za dotychczasową współpracę. Podziękowanie wręczył Armand Budzianowski SP3QFE jako koordynator Grupy ARISS w Polsce, działającej przy SKiR Delta. Grupa ARISS Polska zrzesza nie tylko radioamatorów, ale również uczniów i nauczycieli działających społecznie na rzecz popularyzacji edukacji poprzez ARISS. Wolontariusze administrują i prowadzą strony internetowe, tłumaczą teksty angielskie na język polski itp. Za swoją pracę społeczną, kilka razy otrzymali referencje przydatne do podjęcia pracy zawodowej.

Na zakończenie konferencji, Sławek SQ3OOK, koordynator komitetu organizacyjnego, podziękował wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i przeprowadzeniu 5. Ogólnopolskiej Konferencji Uczestników i Sympatyków Programu ARISS w Polsce.

Warto dodać, że fragmenty nagrań z konferencji oraz krótki wywiad z dr Armandem Budzianowskim SP3QFE, pojawiły się na antenie Radia Eska.

Informacje na temat ARISS w Polsce można znaleźć na stronie internetowej http://ariss.pzk.org.pl, natomiast wszelkie dokumenty niezbędne do przystąpienia do programu są dostępne poprzez link do strony ARISS Europa w zakładce School Contacts (http://www.ariss-eu.org/schoolcontacts.htm).


Armand SP3QFE, Sławek SQ3OOK, Waldemar 3Z6AEF

Komentarze

66 #1 Administrator
dnia 21 październik 2015 01:36
Dziękuję za publikowanie. Dla zdjęć założyłem samodzielną galerię pt. 5 Konferencja ARISS w Polscce
69 #2 SQ3OOK
dnia 21 październik 2015 14:33
Dziękuję Uśmiech

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.10
1,094,895 unikalne wizyty