Regulamin Zawodów Krótkofalarskich "Puchar Wielkopolskiej Pyry" 2019


Regulamin Zawodów Krótkofalarskich
"Puchar Wielkopolskiej Pyry 2019"


1. Organizator:
Oddział Terenowy nr 27 PZK Południowej Wielkopolski.

2. Uczestnicy:
Do udziału zapraszamy wszystkie stacje indywidualne, klubowe i nasłuchowe. Do pracy w zawodach szczególnie zachęcamy koleżanki i kolegów, którzy nie ukończyli 18 roku życia, dla których przewidziana jest specjalna kategoria.

3. Termin:
trzecia niedziela września każdego roku (15.09.2019 r.).

4. Czas trwania zawodów:
Zawody rozgrywane są w dwóch turach
a. I tura (CW, SSB) 05:00-06:00 UTC
b. II tura (DIGI) 06:00-07:00 UTC

5. Pasmo:
80m - praca emisjami CW, SSB oraz DIGI zgodnie z bandplanem IARU.

6. Wywołanie w zawodach:
a. SSB "wywołanie w zawodach wielkopolskich",
b. CW i DIGI "TEST SP".

7. Raporty i grupy kontrolne:
RS(T)+skrót gminy np.59OD01 na SSB lub 599OD01 na CW i DIGI.

8. Łączności:
W pierwszej turze stacje mogą przeprowadzić dwie łączności z tą samą stacją, jedną na CW, drugą na SSB. W drugiej turze stacje mogą przeprowadzić trzy QSO każdą z emisji HELL, RTTY i PSK63. W czasie trwania zawodów jednocześnie może być używany tylko jeden nadajnik.
Nasłuchowców obowiązuje odebranie poprawnie dwóch znaków i dwóch grup kontrolnych. Znak danej stacji może wystąpić w logu tylko jeden raz, niezależnie czy jako stacja punktowana czy jej korespondent.

9.Punktacja, mnożnik i wynik końcowy:
a. Punktacja:
Pierwsza tura zawodów: każde poprawne QSO lub nasłuch na SSB -1 pkt.
każde poprawne QSO lub nasłuch na CW - 1 pkt.
Druga tura zawodów : każde poprawne QSO lub nasłuch na PSK63 - 1pkt, RTTY - 2pkt, HELL - 3pkt.
b. Mnożnik:
Pierwsza tura zawodów :
Dla stacji z Wielkopolski oraz dla stacji do 18 lat mnożnika nie stosuje się.
Dla pozostałych stacji ? powiaty Wielkopolski - maks.35.
Mnożnik liczony jest tylko jeden raz niezależnie od rodzaju emisji. Mnożnik dla nasłuchowców jest taki sam jak dla nadawców.
Druga tura zawodów : Mnożnika nie stosuje się.
c. Wynik końcowy:
Pierwsza tura - suma punktów za QSO x mnożnik.
Druga tura - suma punktów za QSO.
Przy równiej ilości punktów o miejscu decyduje wyższy wskaźnik poprawnych łączności lub krótszy czas nawiązania łączności przez uczestnika zawodów.


10. Klasyfikacje:
Pierwsza tura :
A - stacje pracujące z terenu Wielkopolski CW i SSB (indywidualne i klubowe).
B - stacje pracujące na CW (indywidualne i klubowe).
C - stacje pracujące na SSB (indywidualne i klubowe).
D - stacje pracujące na CW i SSB (indywidualne i klubowe).
E - stacje nasłuchowe CW i SSB łącznie.
F - stacje pracujące na CW i SSB do 18 lat.
Druga tura :
G - stacje indywidualne i klubowe łącznie.
Uczestnik zawodów może być sklasyfikowany tylko w jednej grupie klasyfikacyjnej w każdej z tur.

11. Dzienniki:
Logi za zawody będą przyjmowane tylko w postaci elektronicznej (format Cabrillo). Zalecamy używanie programu logującego DQRLog do pobrania z witryny www.sp7dqr.waw.pl.
Logi należy przesłać w terminie do 48 godz. od zakończenia zawodów na adres sp3pma@gmail.com podając swój znak w temacie np. sp1xyz.cbr.i plik ten należy przesłać jako załącznik. Lista otrzymanych logów jest aktualizowana na bieżąco na stronie www.ot27.pzk.org.pl
Ze względu na tryb rozliczania zawodów, dzienniki otrzymane po terminie 48 godz. nie będą uwzględniane.
Komisja po raz kolejny zwraca uwagę na sprawdzenie poprawności logu przed wysyłką, zwracając uwagę na grupę klasyfikacyjną, znaki stacji portable, oraz literówki gdyż logi niewłaściwie wypełnione, oznaczone lub z brakującymi danymi/dużą ilością błędów zostaną użyte wyłącznie do kontroli.
Wzór poprawnie wypełnionego logu na końcu regulaminu.

12. Nagrody i wyróżnienia:
Za zajęcie I miejsca w każdej grupie klasyfikacyjnej - puchar i dyplom.
Za zajęcie II i III miejsca w każdej z grupie klasyfikacyjnej - dyplom.
Dodatkowo przewiduje się nagrody rzeczowe. W losowaniu dodatkowych nagród rzeczowych nie będą brali udziału członkowie Zarządu, oraz kluby zrzeszone w OT 27. Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane wśród stacji z województwa wielkopolskiego, wszystkich uczestników I tury zawodów którzy przeprowadzili minimum 15 poprawnych QSO oraz uczestników II tury zawodów.

13. Wyniki:
Wyniki końcowe ogłoszone będą w terminie 7 dni od zakończenia zawodów na stronie
OT - 27 oraz rozesłane poczta elektroniczną do wszystkich uczestników zawodów.

14. Dyskwalifikacje:
Uczestnik zawodów może zostać decyzją komisji zawodów zdyskwalifikowany z powodu pracy niezgodnej z duchem ham-spirit i z regulaminem zawodów (np. praca poza czasem zawodów, umawianie QSO, praca z własnym znakiem na stacji klubowej, ewidentne przypadki dopisanych QSO).

15. Komisja zawodów:
Komisja ma prawo do rozstrzygania sytuacji nietypowych nieujętych w regulaminie. Ogłoszone wyniki są ostateczne i nie podlegają reklamacji. Komisja zastrzega sobie prawo do odstąpienia od klasyfikacji grupy ze względu na bardzo małą frekwencję.

16. Informacje, uwagi, zalecenia:
Jeśli uczestnik zawodów spełni warunki dyplomów wydawanych przez OT-27 PZK według regulaminów podanych na stronie OT -27, może przesłać wniosek wraz z opłatą o wydanie takiego dyplomu bez weryfikacji kart.

Powiaty Wielkopolski: AL,CO,CR,GB,GQ,GZ,JC,KA,KF,KH,KJ,KT,LE,LS,MH,NN,NV,OD,OF,OI,ON,PH,PO,PW,PX,RW,SI,SP,SR,SX,TK,WF,WH,WT,ZF

Przykładowy nagłówek logu zawodów I tura SSB/CW:
START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: WIELKOPOLSKA PYRA
CALLSIGN: SP3XXX
CATEGORY: A
CLAIMED-SCORE:
OPERATORS: SP3YYY
EMAIL: sp3xyz@gmail.com
NAME: Klub krótkofalowców
ADDRESS: ul. Sliska 3c
ADDRESS: 62-510 Konin, Poland
CREATED-BY: DQR_Log v. 3.2.5 - (c) SP7DQR
SOAPBOX:
QSO: 3500 PH 2013-10-03 1708 SP3PMA 59 KJ01 SQ9PPP 59 ZP01
QSO: 3500 CW 2013-10-03 1709 SP3PMA 599 KJ01 SQ9XYZ 599 ZP09
END-OF-LOG:

Przykładowy nagłowek logu zawodów II tura DIGI
START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: WIELKOPOLSKA PYRA
CALLSIGN: SP3XXX
CATEGORY: A
CLAIMED-SCORE:
OPERATORS: SP3YYY
EMAIL: sp3xyz@gmail.com
NAME: Klub krótkofalowców
ADDRESS: ul. Sliska 3c
ADDRESS: 62-510 Konin, Poland
CREATED-BY: DQR_Log v. 3.2.5 - (c) SP7DQR
SOAPBOX:
QSO: 3500 RY 2013-10-03 1708 SP3PMA 599 KJ01 SQ9PPP 599 ZP01
QSO: 3500 HE 2013-10-03 1709 SP3PMA 599 KJ01 SQ9XYZ 599 ZP09
QSO: 3500 PS 2013-10-03 1800 SP3PMA 599 KJ01 SQ0O/3 599 SI03
END-OF-LOG:

Dla stacji pracujących z innego okręgu lub /P plik cabrillo powinien mieć nazwę sp3xxx_p, sp3xxx_8.

Komentarze

68 #1 SP3LEM
dnia 09 wrzesień 2019 10:46
Dlaczego nie ma grupy dla stacji pracujących z Wielkopolski pracujących tylko SSB lub tylko CW? Tylko SBB nie ma szans na dobry wynik.
18 #2 sp3huf
dnia 11 wrzesień 2019 07:27
Kol. Leszku !(SP3LEM) Przeczytaj uważnie nowy regulamin.
Prześlę Ci link. Roman SP3HUF
68 #3 SP3LEM
dnia 11 wrzesień 2019 09:03
Kol. Romku. Przeczytałem uważnie nowy regulamin. Pracując z Wielkopolski mogę się deklarować tylko do grupy A, a więc łacznie CW i SSB. Tylko grupa C jest wyłącznie SSB, ale to dla pracujących spoza Wielkopolski. Fakt w grupie A jest 1 punkt za QSO w CW i SSB, ale to nie zmienia problemu wskazanego w pierwszym poście (cw jest szybsze).
68 #4 SP3LEM
dnia 15 wrzesień 2019 21:21
No i po zawodach kol. Romku. W regulaminie są jeszcze inne błędy, np. we wzorze Cabrillo dla II tury Category jest A, a powinno być G.
Inny? Proszę bardzo. Nie ma napisane jak nazwać Cabrillo za II turę aby wysłać jednym komunikatem mail.
Ogólnie komputer nie pozwalać nadać różnym plikom tej samej nazwy. Wcześniej wysłałem(dwa lata temu) dwoma komunikatami to otrzymałem odpowiedź że log już był.
Organizator ma rok czasu żeby sprawdzić i skorygować regulamin. Regulamin powinien być napisany jednoznacznie, a nie żeby uczestnik zawodów musiał się czegokolwiek domyślać.
9 #5 SP3RNZ
dnia 15 wrzesień 2019 21:56
kol.Leszku... to może ja zabiorę głos.
Nie masz racji. Ani w pierwszym przypadku ani w drugim.
Ad.1 "Wzór" jak nazwa wskazuje jest wzorem.
Nie ma znaczenia co jest wpisane w "grupę" bo każdy wypełnia to w programie - a do użytkownika należy wpisanie swoich, prawidłowych danych, oczywiście zgodnych z regulaminem zawodów. Uważasz że nie? A co jeszcze komisja zawodów ma zrobić ZA uczestnika? Myśleć?
Ad.2 Z doświadczenia w pracy w zawodach powiem, że gdybyś wysłał 2 logi w jednym mailu do jakichkolwiek zawodów mniej lokalnych to poszły by do kontroli. Żeby nie czasem do kosza. Tak trudno wysłać dwa osobne maile i ułatwić komisji robotę? Tylko nie mów, że Ty masz problem zapisać dwa te same pliki w innych miejscach.

Komentarz o "myśleniu" uczestnika za komisję jest słaby i się nie broni. Poniechaj proszę takich wycieczek na przyszłość.

Pozdrawiam.
Grzegorz SP3RNZ
68 #6 SP3LEM
dnia 16 wrzesień 2019 18:58
Kol.Grzegorzu
1) moje komentarze nie są wycieczką do kogokolwiek są jedynie polemiką z Kol. Romanem SP3HUF kierownikiem klubu do którego należę (SP3PFQ). Tak tylko z sentymentu do OT-27 bo kiedyś byłem jego członkiem, chciałbym aby regulamin zawodów miało to OT bez zastrzeżeń. Inne OT taki mają.
2) Nigdzie nie marudzę na myślenie uczestnika za komisję, piszę jedynie o domyślaniu się uczestnika w okolicznościach błędów w regulaminie. Jeśli Kolega nie rozróżnia myślenia od domyślania się to trudno.
3) To argumenty stosowane przez Kolegę są tylko obroną słabego regulaminu. Wzór jest wzorem, owszem, ale np. jeżeli inżynier w poważnej konstrukcji korzysta z błędnego wzoru, to dochodzi do katastrofy.
4) W końcu, jeszcze przed postem Kolegi uczyniłem tak jak Kolega sugeruje. Teraz miałbym pretensje że czegoś nie umiem jest wycieczką do mojej osoby.
Kończąc, myślę że moje spostrzeżenia nadal są słuszne. Wspomniałem o sentymencie do OT-27 i z mojej strony obiecuję nie robić w przyszłości jak to Kolego nazywa "wycieczek" ,z Kierownikiem SP3PFQ pogadam w klubie. Gdyby były problemy z napisaniem porządnego regulaminu w OT-27 służę pomocą.
Pozdrawiam
Leszek SP3LEM

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.23
449,071 unikalne wizyty