Regulamin Zawodów Krótkofalarskich "Puchar Wielkopolskiej Pyry" 2017

Regulamin Zawodów Krótkofalarskich

 

"Puchar Wielkopolskiej Pyry" 2018

 

 

 

1. Organizator:

Oddział Terenowy nr 27 PZK Południowej Wielkopolski

 

2. Uczestnicy:

Do udziału zapraszamy wszystkie stacje indywidualne, klubowe i nasłuchowe.

Do pracy w zawodach szczególnie zachęcamy koleżanki i kolegów, którzy nie ukończyli 18 roku życia, dla których przewidziana jest specjalna kategoria.

3. Termin :

Trzecia niedziela września każdego roku (16.09.2018r.)

 

4. Czas trwania zawodów:

Zawody rozgrywane są w dwóch turach

I tura (CW ,SSB) 05:00 - 06:00 UTC

II tura (BPSK-63) 06:00 - 07:00 UTC

 

5. Pasmo:

3,5 MHz zgodnie z band-planem IARU.

Emisja BPSK-63 w segmencie 3580-3584 kHz

 

6. Wywołanie w zawodach:

Na SSB „wywołanie w zawodach wielkopolskich”

Na CW i BPSK-63 „TEST SP”

 

7. Raporty i grupy kontrolne:

Dla wszystkich emisji raport RS(T) + skrót gminy np. 59OD01 na SSB lub 599OD01 na CW i BPSK-63

 

8. Łączności:

Stacje pracujące w zawodach mogą przeprowadzić dwie łączności z tą samą stacją, jedną na CW, a drugą na SSB. W drugiej turze stacje przeprowadzają łączności na BPSK-63.
W czasie trwania zawodów jednocześnie może być używany tylko jeden nadajnik. Stacje będące członkami OT27 mogą nawiązywać łączności pomiędzy sobą, lecz łączności te nie będą punktowane. Niedopuszczalna jest zmiana miejsca pracy stacji/lokalizacji pomiędzy turami zawodów.

Moc nadajnika nie może przekraczać 100 W (CW, SSB) i 20W (BPSK-63)

Nasłuchowców obowiązuje odebranie poprawnie dwóch znaków i dwóch grup kontrolnych. Znak danej stacji może wystąpić w logu tylko jeden raz, niezależnie czy jako stacja punktowana czy jej korespondent.

 

9. Punktacja,mnożnik ,wynik końcowy:

 

9a. Punktacja

Pierwsza tura zawodów: poprawne QSO/nasłuch SSB/CW-1 pkt.

Druga tura zawodów : poprawne QSO lub nasłuch na BPSK– 3 pkt.

 

 

9b. Mnożnik

Pierwsza tura zawodów:

Dla stacji z Wielkopolski oraz dla stacji do 18 lat mnożnika nie stosuje się.

Dla pozostałych stacji – powiaty Wielkopolski maks.35.

Mnożnik liczony jest tylko jeden raz niezależnie od rodzaju emisji.

Mnożnik dla nasłuchowców jest taki sam jak dla nadawców.

Druga tura zawodów :

Mnożnika nie stosuje się.

 

9c. Wynik końcowy:

Pierwsza tura –suma punktów za QSO pomnożona przez mnożnik.

Druga tura – suma punktów za QSO.

 

Przy równiej ilości punktów o miejscu decyduje wyższy wskaźnik poprawnych łączności lub krótszy czas nawiązania łączności przez uczestnika zawodów.

 

10. Klasyfikacje.

Pierwsza tura:

A - stacje pracujące z terenu Wielkopolski CW i SSB (indywidualne i klubowe)

B - stacje pracujące na CW (indywidualne i klubowe)

C - stacje pracujące na SSB (indywidualne i klubowe)

D - stacje pracujące na CW i SSB (indywidualne i klubowe)

E - stacje nasłuchowe CW i SSB łącznie

F - stacje pracujące na CW i SSB do 18 lat

Druga tura:

G - stacje indywidualne i klubowe łącznie

 

Uczestnik zawodów może być sklasyfikowany tylko w jednej grupie klasyfikacyjnej w każdej z tur.

 

11. Dzienniki zawodów:

Logi za zawody będą przyjmowane tylko w postaci elektronicznej (format Cabrillo). Zalecamy używanie programu logującego DQRLog do pobrania z witryny www.sp7dqr.waw.pl.

Logi należy przesłać w terminie 48 godz. od zakończenia zawodów na adres sp3pma@gmail.com, podając tylko swój znak w temacie np. sp1xyz.cbr.i plik ten należy przesłać jako załącznik. Po tym terminie otrzymane logi będą zaliczane do kontroli.

 

Komisja uprzejmie prosi o sprawdzenie poprawności konfiguracji programu logującego jak również logu przed wysyłką, zwracając uwagę na grupę klasyfikacyjną, oraz prawidłowy układ formatu Cabrrillo, zwłaszcza generowanego innymi programami typu MixW, Wintest lub podobnymi, gdyż logi te posiadają inny układ kolumnowy oraz oznaczenia emisji cyfrowych. Dzienniki nadesłane jako czyste pliki .txt lub .dqr, niewłaściwie wypełnione, z brakującymi/błędnymi danymi lub dużą ilością błędów zostaną użyte wyłącznie do kontroli i nie będą uwzględniane w procesie reklamacyjnym. Wzór poprawnie wypełnionego logu dla emisji CW/SSB oraz PSK na końcu regulaminu.

 

12. Nagrody i wyróżnienia:

Za zajęcie I miejsca w każdej grupie klasyfikacyjnej – puchar i dyplom

Za zajęcie II i III miejsca w każdej z grupie klasyfikacyjnej – dyplom

 

W losowaniu dodatkowych nagród rzeczowych nie będą brali pod uwagę członkowie OT 27.

 

Dodatkowo przewiduje się nagrody rzeczowe. W losowaniu dodatkowych nagród rzeczowych nie będą brali udziału członkowie Zarządu, oraz kluby zrzeszone w OT 27. Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane komisyjnie wśród wszystkich uczestników I tury zawodów którzy przeprowadzili minimum 15 poprawnych QSO/nasłuchów.

 

Nagrody specjalne:

1. Nagroda dodatkowa zostanie rozlosowana wśród wszystkich uczestników II tury zawodów.

2. Nagroda dla uczestnika zawodów wylosowana będzie wśród naszych najmłodszych koleżanek i kolegów – grupa klasyfikacyjna F.

 

Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowej nagrody FAIR PLAY,
na podstawie nominacji innych uczestników zawodów, lub też własnych obserwacji podczas ich trwania.

 

13. Ogłoszenie wyników

Wstępne wyniki ogłoszone będą po 7 dniach od zakończenia zawodów na stronie OT 27 oraz rozesłane poczta elektroniczną do wszystkich uczestników zawodów. Uczestnikom przysługuje okres 24 godzin na składanie reklamacji. Po tym okresie ogłoszone będą wyniki ostateczne.

 

14. Dyskwalifikacje

Uczestnik zawodów może zostać decyzją komisji zawodów zdyskwalifikowany z powodu różnicy czasu w logu większej jak 5 minut, pracy niezgodnej z duchem ham-spirit i regulaminem zawodów, praca poza czasem zawodów, umawiane QSO, przekroczenie limitu mocy, zmiana miejsca zainstalowania stacji pomiędzy turami I i II, dopisywanie własnego znaku do logu stacji na której jest operatorem.

 

Podczas trwania zawodów nad ich prawidłowym przebiegiem czuwać będą członkowie komisji.

 

15. Komisja

Komisja zawodów ma prawo do podejmowania decyzji ostatecznych i rozstrzygania sytuacji nietypowych nieujętych w regulaminie. Komisja zastrzega sobie prawo do odstąpienia od klasyfikacji grupy ze względu na bardzo małą frekwencję.

 

16. Informacje, uwagi, zalecenia

Jeśli uczestnik zawodów spełni warunki dyplomów wydawanych przez OT 27 wg regulaminów podanych na stronie OT27 PZK, może przesłać wniosek wraz z opłatą o wydanie takiego dyplomu bez weryfikacji kart.

 

Powiaty Wielkopolski:

AL, CO, CR, GB, GQ, GZ, JC, KA, KF, KH, KJ, KT, LE, LS, MH, NN, NV, OD, OF, OI, ON, PH, PO, PW, PX, RW, SI, SP, SR, SX, TK, WF, WH, WT, ZF

 

Przykładowy nagłówek logu zawodów:

 

START-OF-LOG: 2.0

CONTEST: WIELKOPOLSKA PYRA

CALLSIGN: SP3XXX

CATEGORY: A

LOCATOR:

PROVINCE:

CLUB:

CLAIMED-SCORE:

OPERATORS: SP2XXX

EMAIL: sp3xyz@gmail.com

NAME: Klub krótkofalowców

ADDRESS: ul. Sliska 3c

ADDRESS: 62-510 Konin, Poland

CREATED-BY: DQR_Log v. 3.2.5 - (c) SP7DQR

SOAPBOX:

QSO: 3500 PH 2013-10-03 1708 SP3PMA 59 KJ01 SQ9PPP 59 ZP01

QSO: 3500 PH 2013-10-03 1709 SP3PMA 59 KJ01 SQ9XYZ 59 ZP09

END-OF-LOG:

Komentarze

68 #1 SP3LEM
dnia 11 sierpień 2017 11:27
Brak przykładu logu dla II tury, a regulamin to obiecuje. Jest tylko dla SSB. Proszę o uzupełnienie.
69 #2 SQ3OOK
dnia 11 wrzesień 2017 22:05
Zamieszczony przykład logu jest taki sam dla ssb, cw oraz digi (tzw. II tury). Należy tylko w opcji CATEGORY wpisać stosowne oznaczenie wynikające z regulaminu. Proszę też zwrócić uwagę na oznaczenie emisji w sekcji QSO - dla łączności PSK jest to PS.
18 #3 sp3huf
dnia 01 styczeń 2018 07:33
SP3HUF dnia 01. 01.2018r.
Propozycja do zawodów "Wielkopolska Pyra"
Klasyfikacje : Stacje z Wielkopolski na SSB (klubowe), co zachęci kluby nasze do tych zawodów a tak to mój klub będzie zawsze na końcu !

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.20
411,280 unikalne wizyty