Po Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym w OT-27
Dodane przez SQ3OOK dnia 17 marzec 2024 21:01
Zgodnie z uchwałą Zarządu OT-27 PZK, w dniu 17 marca 2024 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze, podczas którego wyłoniono Zarząd OT na kolejną kadencję. W wyniku głosowania do Zarządu weszli:
- Dorota SQ3TGY - prezes
- Andrzej SP3UCA - wiceprezes
- Sławomir SP3OKS - skarbnik
- Piotr SP3QDX - sekretarz
- Grzegorz SP3RNZ - członek
Wyłoniono też delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, którymi zostali:
- Dorota SQ3TGY
- Sławomir SP3OKS
Pełna informacja z przebiegu WZSW w postaci protokołu pojawi się wkrótce na naszym portalu internetowym w zakładce "Protokoły zebrań".