Nowy numer konta bankowego UKE
Dodane przez SQ3OOK dnia 09 styczeń 2020 22:29
Uległ zmianie numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłaty opłaty skarbowej (82,- zł) za wydanie pozwolenia radiowego.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Wola
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Tytuł wpłaty: wydanie pozwolenia radiowego
Potwierdzenie wpłaty (oryginał lub potwierdzona kopia, bądź elektronicznie wygenerowane potwierdzenie dokonania przelewu) dołączyć do wniosku o pozwolenie radiowe.