Nowe dane do faktur wystawianych na PZK!
Dodane przez SQ3POS dnia 05 wrzesień 2016 08:54
UWAGA! Dane do faktur wystawianych dla PZK

W związku ze zmianą siedziby PZK proszę aby wszystkie faktury wystawiane na PZK były zgodnie z danymi rejestrowymi Polskiego Związku Krótkofalowców tj.:

Jako Nabywca na fakturze musi być wyszczególniony:

Polski Związek Krótkofalowców
ul. Kordeckiego 66/U1
04-355 Warszawa
NIP: 697-101-82-47


Jako Odbiorca może być wyszczególniony Sekretariat ZG lub Oddział Terenowy, którego dana faktura dotyczy.

W żadnym wypadku nabywcą nie może być Oddział Terenowy PZK!

Faktury wystawione w mies. lipcu i sierpniu na adres sekretariatu ZG PZK czyli na ul. Modrzewiową 25 85-635 Bydgoszcz będą honorowane.

Vy 73! Piotr Skrzypczak SP2JMR sekretarz PZK

info: pzk.org.pl
Treść rozszerzona
UWAGA! Dane do faktur wystawianych dla PZK

W związku ze zmianą siedziby PZK proszę aby wszystkie faktury wystawiane na PZK były zgodnie z danymi rejestrowymi Polskiego Związku Krótkofalowców tj.:

Jako Nabywca na fakturze musi być wyszczególniony:

Polski Związek Krótkofalowców
ul. Kordeckiego 66/U1
04-355 Warszawa
NIP: 697-101-82-47


Jako Odbiorca może być wyszczególniony Sekretariat ZG lub Oddział Terenowy, którego dana faktura dotyczy.

W żadnym wypadku nabywcą nie może być Oddział Terenowy PZK!

Faktury wystawione w mies. lipcu i sierpniu na adres sekretariatu ZG PZK czyli na ul. Modrzewiową 25 85-635 Bydgoszcz będą honorowane.

Vy 73! Piotr Skrzypczak SP2JMR sekretarz PZK

info: pzk.org.pl