Współpraca z OT 08 i sprawy łączności kryzysowej
Dodane przez Administrator dnia 21 październik 2015 18:20
Zwracam się z apelem do wszystkich członków OT-08 PZK, jak i również krótkofalowców niezrzeszonych zamieszkałych na terenie działalności Oddziału Poznańskiego PZK do zgłaszania swojego akcesu do przedsięwzięcia zapewniającego niezależną, zapasową łączność radiową na obszarze Wielkopolski. Zarząd Oddziału podejmie decyzję w sprawie stworzenia struktur ds. łączności kryzysowej działających w ramach partnerskiej współpracy z OT-27 PZK na bazie WASR. Po powstaniu takiej struktury Zarząd Oddziału będzie stroną przy wszelkich kontaktach z administracją państwową i samorządową właściwą dla obszaru działalności Oddziału we wszystkich sprawach dotyczących łączności kryzysowej. Uznając potrzebę włączenia się w działalność zapoczątkowaną z inicjatywy członków OT-27 występuję do Koleżanek i Kolegów z wyżej przedstawionym apelem.
Prezes Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK
Jacek Behrendt SQ3OPM

Mam nadzieję, że podjęta współpraca pomiędzy OT 27 & OT 08 przyniesie wiele korzyści dla obecnych i przyszłych członków WASR, ponieważ razem możemy więcej!

Info: Błażej SQ3TGV - Koordynator WASR
Treść rozszerzona
Zwracam się z apelem do wszystkich członków OT-08 PZK, jak i również krótkofalowców niezrzeszonych zamieszkałych na terenie działalności Oddziału Poznańskiego PZK (m. Poznań, powiat poznański i pozostałe powiaty ościenne) do zgłaszania do Zarządu Oddziału swojego akcesu do przedsięwzięcia zapewniającego niezależną, zapasową łączność radiową na obszarze Wielkopolski pokrywającym się z terenem działalności Oddziału w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zagrożeń i sytuacji kryzysowych, wymagających podjęcia działań polegających na przekazywaniu rzetelnych informacji z terenów niedostępnych lub nieosiągalnych przy pomocy profesjonalnych systemów telekomunikacyjnych. Na bazie dotychczasowych doświadczeń można powiedzieć, że krótkofalowcy wyposażeni w nowoczesny sprzęt łączności oraz zapasowe źródła zasilania mogą przekazywać informacje o potrzebach pilnej pomocy medycznej, pożarach, zalaniach lub innych sytuacjach, które wymagają interwencji służb profesjonalnych w przypadkach, kiedy zwykli obywatele są pozbawieni możliwości kontaktu za pośrednictwem dostępnych im systemów łączności telefonii stacjonarnej, komórkowej czy Internetu.
Po analizie otrzymanych zgłoszeń Zarząd Oddziału podejmie decyzję w sprawie stworzenia struktur ds. łączności kryzysowej działających w ramach partnerskiej współpracy z OT-27 PZK na bazie WASR. Po powstaniu takiej struktury Zarząd Oddziału będzie stroną przy wszelkich kontaktach z administracją państwową i samorządową właściwą dla obszaru działalności Oddziału we wszystkich sprawach dotyczących łączności kryzysowej. Do tej pory, ze względu na brak istnienia odpowiedniej struktury ds. łączności kryzysowej zawiadywanej przez władze OT-08 PZK na terenie swojego działania, członkami WASR niejako z konieczności są również członkowie naszego Oddziału oraz krótkofalowcy niezrzeszeni, zamieszkujący teren działalności OT-08 PZK. Uznając potrzebę włączenia się w działalność zapoczątkowaną z inicjatywy członków OT-27 występuję do Koleżanek i Kolegów z wyżej przedstawionym apelem. Koordynatorem działań w tej sprawie z ramienia Zarządu Oddziału jest Wiceprezes, Kol. Paweł SP3OKA.

Prezes
Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK
Jacek Behrendt SQ3OPM

Mam nadzieję, że podjęta współpraca pomiędzy OT 27 & OT 08 przyniesie wiele korzyści dla obecnych i przyszłych członków WASR, ponieważ razem możemy więcej!