Współzawodnictwo klubowe 2014
Dodane przez dnia 09 grudzień 2013 00:21

WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE STACJI KLUBOWYCH OT 27 W ROKU 2014

Regulamin:

1. Cel współzawodnictwa:
 1.1 Współzawodnictwo ma na celu wzmożenie aktywności stacji klubowych zrzeszonych w OT-27 oraz podniesienie umiejętności operatorskich członków naszego oddziału.

2. Zakres współzawodnictwa
 2.1 Współzawodnictwo obejmuje wszystkie stacje klubowe zrzeszone w OT 27
 2.2 Współzawodnictwo obejmuje następujący wykaz zawodów odbywających się w pełnym roku kalendarzowym w kategoriach CW, SSB, MIX, DIGI.
 2.3 Wykaz zawodów obowiązujących w roku 2014
   - SPDXC Contest – KF/DIGI
   - Puchar Wielkopolskiej Pyry – KF/DIGI
   - PGA Test – KF/DIGI – liczony do klasyfikacji najlepszy jeden wynik w roku
   - WARD Contest - KF
   - Dzień dziecka - KF
   - Quo Vadis - KF
   - Europa Day Contest - KF
   - Dni Morza - KF
   - Dzień Energetyka - KF
   - Narodowe Święto Niepodległości – KF/UKF
   - Ham Spirit Contest – KF/UKF/DIGI
   - Narodziny Krótkofalarstwa Polskiego - KF
   - Barbórka – KF/UKF
   - Zawody Letnie - UKF


3. Klasyfikacja
 3.1 Stacje klubowe są sklasyfikowane w jednej grupie stacji niezależnie od ilości zawodów oraz emisji.

4. Punktacja
 4.1 Za udział w w/w zawodach każda stacja klubowa otrzymuje 10 punktów niezależnie od zajętego miejsca.
 4.2 Punkty dodatkowe są naliczane w stosunku do najlepszego wyniku w danej kategorii, w której startowała stacja klubowa według wzoru:


              twój wynik w zawodach
P = N x -------------------------------------
              najlepszy wynik w zawodach

    gdzie P - wynik punktowy
             N - współczynnik, który wynosi 100

 4.3 Wynik końcowy jest sumą punktów za udział w zawodach oraz punktów dodatkowych Premia specjalna w wysokości 25 pkt jest za udział w zawodach SPDXC oraz w zawodach o Puchar Wielkopolskiej Pyry.

5. Nagrody
 5.1 Za zajęcie I miejsca we współzawodnictwie stacja klubowa otrzymuje przechodni puchar, dyplom oraz nagrodę rzeczowa w postaci sfinansowania druku 1000 kart QSL
 5.2 za zajęcie II i III miejsca stacja klubowa otrzymuje dyplom.

6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się na corocznym zebraniu oddziału OT27 po zebraniu wyników zawodów z roku poprzedniego.


 


Pełna tabela wyników współzawodnictwa stacji klubowych zrzeszonych w OT-27 jest do pobrania w Pobieralni w dziale Wyniki zawodów, lub tutaj w bezpośrednim linku.