105 rocznica wielkopolskiego zrywu niepodległościowego 1918 - 1919
Dodane przez SQ3OOK dnia 04 listopad 2023 16:52REGULAMIN AKCJI DYPLOMOWEJ

1. Cel dyplomu: popularyzacja historii Polski, a w szczególności regionu Wielkopolski. Jest organizowana w 105. lecie Odzyskania Niepodległości, Powstania Wielkopolskiego i Republiki Ostrowskiej.

2. Wydawca: Oddziały Terenowe PZK nr 8 i 27 oraz SP Old Timers Club.

3. Czas trwania akcji dyplomowej: 10 listopada 2023 do 15 stycznia 2024 r.

4. Pasma i emisje: zaliczane są łączności na każdym paśmie amatorskim HF, każdą emisją - SSB, CW i DIGI (zgodnie z polem MODE formatu ADIF).

5. Łączności: Z każdą stacją można przeprowadzić 1 QSO na danym paśmie oraz daną emisją.

6. Punktacja: Każde zaliczone QSO ze stacją biorącą udział w akcji dyplomowej:
Stacje okolicznościowe - 20 pkt (łączność obowiązkowa z wszystkimi znakami okolicznościowymi aby otrzymać dyplom)
Stacje organizatorów akcji - 10 pkt
Dla stacji z EU liczbę zdobytych punktów liczy się podwójnie (x2).
Dla stacji DX liczbę zdobytych punktów liczy się poczwórnie (x4).

7. Warunek uzyskania dyplomu: Dyplom wydawany jest za uzyskanie minimum 105 pkt - jak za 105 rocznicę zrywu powstańczego.

8. Dyplomy są wydawane na podstawie logów stacji dyplomowych. Dyplom będzie wydawany w formie elektronicznej i będzie do pobrania w formacie PDF ze strony: https://logsp.pzk.org.pl
Karty QSL nie są wymagane

9. Stacje nasłuchowe: SWL wysyłają logi w formacie cabrillo na adres e-mailowy sp3ld@wp.pl Zgłoszenia powinny być przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 20.01.2024

10. Karty QSL: zainteresowani wymianą kart znajdą odpowiednie informacje na stronach klubów organizujących akcję, stronach oddziałowych lub serwisu qrz.com.

11. Stacje okolicznościowe: SP105PW oraz SP105PWK

12. Stacje organizatora akcji dyplomowej: SP0OTC, SP3ZAC, SP3KQV, SP3POW, SP3PJA, SP3PDO, SP3ZIR

13. Postępowanie w przypadku sporów: Wszelkie spory oraz sytuacje nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Organizatora Akcji Dyplomowej.
Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny.


Zapraszamy.