ARISS - zaproszenie dla szkół
Dodane przez SQ3OOK dnia 11 sierpień 2016 23:37
Szkoły zainteresowane edukacyjną rozmową w kosmosie z astronautą na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zapraszamy do złożenia wniosku. Przez trzy miesiące - wrzesień, październik, listopad 2016 roku, ARISS - Europa będzie przyjmować zgłoszenia ze szkół w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie pod adresem: http://www.ariss-eu.org/school-contacts

Proszę pobrać formularz z pkt 2. z prawej bocznej kolumny. Aplikację należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: school.selection.manager@amsat.it

Wraz z wnioskiem, szkoła proszona jest o przedstawienie projektu edukacyjnego ukierunkowanego na przestrzeń kosmiczną. Wnioski będą rozpatrywane w grudniu 2016 r. Szkoły będą wybrane do łączności radiowej ARISS w następnym roku szkolnym, w okresie: wrzesień 2017 - styczeń 2018 r. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: http://www.ariss-eu.org/school-contacts/school-contact-general

Dziękuję za przekazanie tej informacji do zainteresowanych szkół.

Emanuele D'Andria, I0ELE
Przewodniczący ARISS-Europe
(tłum. Irena Szymanowska)

W dniu 22 października 2016 roku w Ostrowie Wielkopolskim odbędzie się konferencja na temat szkolnych łączności ARISS, podczas której będzie można uzyskać wiele informacji związanych z udziałem w tym niecodziennym wydarzeniu. Prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Funkcjonuje już strona internetowa konferencji: ariss.pzk.org.pl, a od 1 września dostępny będzie tam formularz rejestracyjny.

Info:
Armand SP3QFE - Mentor ARISS Europe
Sławek SQ3OOK - ARISS Kontakt Koordynator


Treść rozszerzona
-